Наръчник за преподавателяКъм наръчника

Въведение

Проект SET2CLIL или „Технологично-базирано обучение по социално предприемачество на чужд език“ е Стратегическо партньорство по Програма ЕРАЗЪМ+ в областта на професионалното образование и обучение. В проекта са включени партньори от България, Ирландия, Румъния, Испания и Турция.

Разработените материали дават възможност за придобиване на умения по 3 ключови компетентности в 1 единствен курс на обучение.

Интелектуалните продукти

Учебна програма, фокусирана върху развитието на умения по социално предприемачество

Учебната програма е фокусирана едновременно върху всяка от различните езикови компетентности (четене, писане, говорене и слушане с разбиране) и върху резултатите от учене, свързани със социалното предприемачество. Методите и подходът за оценка са съобразени както със съдържанието, така и с езика.

Програмата е достъпна за сваляне в .pdf формат на 6 езика (IE, EN, BG, RO, TR, ES), както и като електронна книга (EN) за четене на таблети и смартфони.

Електронно хранилище за материали по социално предприемачество на чужд език

Учебни китове (комплекти учебни материали по отделните теми)

30 планове на уроци, много видеа, презентации и дейности, насочени към обучаемите бяха разработени с цел да подпомогнат колегите в преподаването на 5-те модула от учебната програма по социално предприемачество. Въпреки че те не са изчерпателни и могат да бъдат допълнително обогатени, ние вярваме, че ще бъдат от полза както за преподаватели, така и за обучаеми.

Необходимото ниво на владеене на английски език, съобразно Европейската езикова рамка е А2, целевото ниво е А2+.

Примери от практиката (Case Studies)

30 практически примери от 5 европейски държави ще подпомогнат смели преподаватели, които искат да приложат CLIL в обучението на социални предприемачи, като предоставят на обучаемите примери от реалния живот, както местни, така и на европейско равнище.

Наръчник за преподавателя

Предназначен за около 100 учебни часа и обхваща 5 модула.


CLIL

Какво е CLIL?

CLIL е термин, въведен от Дейвид Марш и Ан Малджъс през 1994 г. като подход за изучаване на съдържанието по предмет посредством чужд език, като по този начин се усвоява както предмета, така и езика.

CLIL дава възможност на учащия да използва новите си езикови умения непосредствено след придобиването им.

Предимствата на CLIL

CLIL е термин, въведен от Дейвид Марш и Ан Малджъс през 1994 г. като подход за изучаване на съдържанието по предмет посредством чужд език, като по този начин се усвоява както предмета, така и езика.

CLIL е термин, въведен от Дейвид Марш и Ан Малджъс през 1994 г. като подход за изучаване на съдържанието по предмет посредством чужд език, като по този начин се усвоява както предмета, така и езика.

CLIL дава възможност на обучаемите да използват новите си езикови умения сега, а не в бъдеще.

CLIL разширява възможностите за езиково обучение и практика.

CLIL интегрира различни ИКТ инструменти и улеснява практическото обучение в реална среда.

CLIL подхранва самочувствието у малките ученици и у тези, на които формалното езиково обучение в общото образование не допада.

CLIL - развиващ се подход за преподаване и учене, където темите се преподават и изучават посредством език, различен от майчиния, може да бъде от особен интерес за сферата на професионалното обучение.

CLIL подобрява когнитивните процеси и комуникативните умения.

CLIL насърчава междукултурното разбирателство и ценностите на Общността, които присъстват и в социалното предприемачество.

Заключение: изучаването на социално предприемачество на английски език е по-предизвикателно и атрактивно преживяване, тъй като езикът има по-широко проявление и обучаемите придобиват знания, компетенции и умения, по-мотивирани са и използват времето си по-ефективно.


Социално предприемачество

КАКВО е социално предприемачество?

Социалното предприемачество е за това как да започнеш, да изградиш и да развиваш бизнес, който променя света и го прави по-добър.

КОИ са социалните предприемачи?

КОИ са социалните предприемачи?

Социалните предприемачи са хора с новаторски решения за най-наболелите социални проблеми на обществото.

Бил Дрейтън, социален предприемач и основател на фондация „Ashoka казва за тях: „Социалният предприемач няма да се задоволи с това да ви даде една риба или да ви научи как да хванете риба. Той няма да миряса докато не направи революция в риболова“.

Отново за тях, Шарад Вивек Сагар (участник в класацията на Forbes „30 под 30“), основател и главен изпълнителен директор на „Dexterity Global“ казва: „Някои хора вярват в разказването на истории. Социалните предприемачи вярват в правенето на неща, за които в бъдеще ще се разказват истории“.

ЗАЩО социално предприемачество?

Броят на социалните предприятия в Европа нараства.

В много случаи социалното предприемачество е основният, ако не и единственият, потенциал за развитие в някои райони на Европа, по-специално селските райони.

Около 14% от населението в преобладаващо селските райони на ЕС страда от равнища на заетост по-ниски от половината от средните за ЕС.

Социалната икономика е важен стълб на европейската икономика, представляващ около 10% от БВП.

Повече от 11 милиона работници, или 4,5% от активното население на ЕС, са заети в социалната икономика.

Една на всеки четири нови бизнес инициативи, стартиращи всяка година е социален бизнес.

Последвайте ни: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Този уеб сайт отразява само личните виждания на неговите автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.