Treoir Oiliúnóra

Is páirtnéireachtaí straitéiseacha é an tionscadal SET2CLIL nó ‘Oiliúint i bhFiontraíocht Sóisialta le cuidiú teicneolaíochta atá bunaithe ar fhoghlaim trí chlár comhtháite idir Ábhar agus Teanga’ atá faoi stiúir an clár Erasmus+ sa réimhse oiliúint san oideachas teicneolaíochta agus gairme.


Tá comhpháirtithe ó na tíortha seo leanas, an Bhulgáir, Éireann, an Rómáin, an Spáinn agus an Tuirc.


Torthaí foghlama an tionscadail ná go mbeidh gach éinne cumasach i trí réimsí faoi leith in aon chúrsa amháin.

Lean linn: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Le tacaíocht ó CHLÁR ERASMUS+ an Aontais Eorpaigh

Tá tacaíocht faighte ag an tionscadal seo ó Choimisiún na hEorpa. Tuairimí na n-údar amháin a thugtar ar an suíomh gréasáin seo agus ní bheidh an Coimisiún freagrach as úsáid ar bith a d’fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá ann.