Curiculum

Introducere

Curriculum-ul SET2CLIL se axează pe dezvoltarea abilităților în Antreprenoriatul Social (AS), limba engleză și abilitățile digitale, prin aplicarea metodei integrate CLIL. Curriculum-ul oferă posibilitatea atât formatorilor, cât și cursanților sa-si dezvolte abilitățile de competență cheie, care sunt transversale și pot fi aplicate într-o varietateparticipantilor să dezvolte abilități-cheie în AS prin studierea conținutului din diferite perspective, folosind în fiecare zi, abilitatile de limba engleză oral, citire și scriere și terminologia unor subiecte tinta, printr-o varietate de diferite mijloace și resurse digitale.

Rezultatele invatarii


Modulele Curriculum-ului

O abordare tip spirală a curriculum-ului a fost abordata pentru a dezvolta legături puternice cu fiecare modul, sprijinind principiul schelelor și care să permită participantilor să reflecteze pe măsură ce progresează in parcursul celor cinci module. Continutul si rezultatele invatarii fiecarui modul implica dezvoltarea cunostintelor de Antreprenoriat Social, a limbii engleze si a competentelor digitale, se completeaza reciproc si se construieste pe baza modulului anterior.

Curriculum-ul este împărțit în 5 module, care implică 20 de ore de efort pentru fiecare participant. Modulele și o scurtă descriere a fiecăruia este prezentată mai jos.


Modulul 1: Antreprenoriat social

Acest modul oferă baza curriculum-ului. La finalul acestui modul cursanții vor fi capabili să definească conceptul de antreprenoriat social și sa explice diferențele și asemănările dintre antreprenoriatul comercial și cel social. Participantii vor înțelege ce este un antreprenor social și vor fi capabili sa dea câteva exemple. Ei vor dezvolta, de asemenea, o evaluare a antreprenoriatului social în ceea ce privește schimbările sociale și modul în care antreprenoriatul social poate fi aplicat la problemele sociale. Cursanții vor fi în măsură să analizeze provocările cu care se confruntă antreprenorii sociali.


Modulul 2: Plan de afaceri sociale

Acest modul permite cursantilor să dezvolte un nou concept de întreprinderi sociale / sa lucreze pe un concept existent, la inceput în programa școlară. Cursantii pot crea, dupa parcurgerea acestui modul (Planul de afaceri sociale), in modulele urmatoare o abordare spiralata a curicumu-lui.

Scopul acestui modul este de a angaja participantii în procesul de creare a unei noi afaceri de întreprindere socială. Modulul oferă studenților o perspectivă pragmatică asupra proceselor și sistemelor necesare pentru a concepe, cerceta și a scrie un plan de afaceri de antreprenoriat social. La finalul modulului elevii vor prezenta un plan de afaceri simplu, abordand 6 domenii-cheie de pe un model on-line.


Modulul 3: Dezvoltare personală în antreprenoriat social

Acest modul își propune să dezvolte abilitățile de comunicare ale cursantilor pentru o comunicare eficientă in afaceri prin mijloace orale și scrise (față în față și digitale). Cursanții vor dezvolta abilități într-o varietate de tipuri diferite și moduri de comunicare in afaceri: Abilitati de prezentare; Comunicarea digitală și Rețele de competențe.

Scopul acestui modul este de a facilita dezvoltarea abilităților de prezentare și de a permite studenților sa reflecteze la planul de afaceri sociale si la modificarile acestuia.


Modulul 4: Sprijin pentru întreprinderile sociale și Evaluarea succesului

Acest modul ancoreaza primele trei module din curriculum și permite cursanților să consolideze în continuare planul lor de afaceri sociale prin intermediul aplicațiilor practice ale conținutului modulului. Acest modul permite elevilor să se familiarizeze cu impactul și instrumentele de măsurare și modul în care acestea se aplica în întreprinderile sociale.

Participantii vor deveni familiarizați cu politica de afaceri sociale si sprijinul UE și inclusiv formarea, Mentorarea, Retelele si suportul operațional, strategic și financiar. Ei vor fi de asemenea informati cu privire la politica și sprijinul la nivel național, specific pentru propria lor țară. Modulul asigură un accent ce este pus pe diferite contexte naționale / regionale ale cursanților, precum și variația suportului la care pot avea acces la nivel național.


Modulul 5: Potențialul meu ca antreprenor social

Acest modul permite participantilor să reflecteze și să consolideze cunostintele din modulele anterioare pentru a reflecta asupra potențialului lor de a deveni un antreprenor social. Modulul va analiza de asemenea, importanța dezvoltării unui portofoliu electronic și a resurselor digitale în promovarea planului lor de Afaceri Sociale și ei înșiși ca un antreprenor social. Cursanții vor pregăti un portofoliu electronic în mod continuu de-a lungul curriculum-ului. Această abordare va permite reflecția asupra învățării. Aceasta va asigura de asemenea, ca partenerii sa iasa din program cu o practică sub forma unui plan de afaceri sociale.

Urmează-ne: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Cu sprijinul Programului ERASMUS+ al Uniunii Europene

Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Uniunii Europene. Acest website reflecta punctele de vedere ale autorului si Comisia europeana nu poate fi responsabila pentru utilizarea informatiilor continute in acesta.