Eğitim Müfredatı

Giriş

SET2CLIL Müfredatı, İçerik ve Dil Bağlantılı Öğrenme (CLIL) yöntemini uygulayarak Sosyal Girişimcilik (SE), İngiliz Dili ve Dijital becerilerini geliştirmeye odaklanmaktadır.Müfredat, öğrenci ve eğiticilerin ana çapraz beceriler kazanmasına fırsat sağlamakla birlikte, sosyal girişimcilik hakkında farklı seviyede hazırbulunuşlıkları olan öğrencilere farklı içeriklerle uygulanabilir.Müfredat; günlük İngilizce konuşma dili, okuma ve yazma becerileri ve çeşitli diijital kaynaklar aracılığıyla konu-tabanlı hedef dil terminolojisi kullanarak öğrencilerin sosyal girişimcilik temel becerilerini farklı perspektiflerden geliştirmelerini sağlayacak.

Öğrenme Çıktıları


Müfredat Modülleri

Her modül arasında güçlü bir bağ sağlamak amacıyla müfredata, daha derin bir kavramayı amaçlayan öğrenme desteği olan iskele ilkesini destekleyen ve 5 modül arasında ilerlerken öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine şans veren sarmal yaklaşım seçilmiştir.Her bir modülün içeriği ve öğrenme çıktıları; sosyal girişimcilik gelişimi, İngilizce ve dijital okuryazarlık becerileri birbirini tamamlyacak şekilde ve bir önceki modülün üzerine inşa edilir.

Müfredat, her biri 20 saat öğrenci merkezli aktivite olmak üzere 5 modüle bölünmüştür.Modüller ve kısa bir açıklamaları aşağıda verilmektedir.


Modül 1: Sosyal Girişimcilik

Bu modül programının temelini oluşturur. Bu modül sonunda öğrenciler sosyal girişimcilik kavramını tanımlar ve ticari ve sosyal girişimcilik arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar. Öğrenciler sosyal girişimcinin kim olduğunun ve sosyal girişimcilik örneklerinin farkına varır. Ayrıca, öğrenciler sosyal değişim ve bir sosyal girişimin sosyal problemlere uygulanması bağlamında sosyal girişimcilik çevresine takdir geliştirir. Öğrenciler, sosyal girişimcilerin karşılaştıkları zorlukları inceleme yeteneğine sahip olurlar.


Modül 2: Sosyal İş Planı

Bu modül, müfredatta önceki modülde varolan bir kavram üzerinde yeni bir Sosyal İşletme kavramı / işi geliştirmek için öğrencilere olanak sağlar. Daha sonra öğrenciler, müfredatın üzerine kurulduğu sarmal yaklaşımı geliştirmek için, daha sonraki modüllerde bu modülün (Sosyal İş Planı) kazanımları üzerine öğrenmelerini inşa edebilirler.

Bu modülün amacı, yeni bir girişim oluşturma sürecince öğrencilerin ilgilerini sosyal girişimlere çekmektir.Modül, öğrencilere bir sosyal girişimcilik iş planı yazmak, araştırmak ve tasarlamak için gerekli süreç ve sistemlere pragmatik bir bakış açısı kazandırır. Bu modülün sonunda öğrenciler, online şablondaki 6 kilit alana hitap eden basit bi iş planı üretecekler.


Modül 3: Sosyal Girişimcilikte Kişisel Gelişim

Bu modül, yazılı ve sözlü anlamda etkin iş iletişimi için öğrencilerin iletişim becerilerini (yüz-yüze ve dijital) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, sunum becerileri, dijital iletişim ve ağ becerileri gibi farklı tip becerileri ve iş iletişim modlarını geliştirecektir.

Bu modülün amacı, öğrencilern sunum becerilerini geliştirmesine ve sosyal iş planlarına yansıtmasına olanak sağlamaktır.


Modül 4: Sosyal Girişimler ve Başarının Değerlendirilmesi İçin Destek

Bu modül, müfredattaki ilk üç modülün dayanak noktasıdır ve modülün içeriğinin pratik uygulamalar yoluyla sosyal iş planı daha da geliştirilmesine olanak tanır. Bu modül, öğrencilerin etki, ölçme araçları ve bunların sosyal girişimlerde nasıl kullanılacağına tanıdık olmalarını amaçlar.

Öğrenciler, Eğitim, Mentorluk, Ağ, Operasyonel ve Stratejik ve Finansal destekler de dahil olmak üzere AB sosyal iş politikasına ve desteklerine aşına olacaklar.Ayrıca öğrenciler bu tür politika ve desteğin kendi ülkelerine ve bağlamına özgü ulusal düzeyde olabileceği hakkında bilgilendirilecektir.Modül, odak noktasının öğrencilerin farklı ulusal/bölgesel bağlamlardan geldiğinin ve ulusal düzeyde erişimi olabilecek desteklerin farklılıkları üzerinde olduğuna emin olur.


Modül 5: Sosyal Girişimci olarak benim Potansiyelim

Bu modül, diğer modüllerden öğrenmelerini sosyal bir girişimci olma potansiyellerine yansıtmak ve pekiştirmek için öğrencilere yardımcı olur. Modülde aynı zamanda, bir sosyal girişimci olarak kendi sosyal kurumsal planını hazırlamak için e-portfolyo ve dijital kaynaklar geliştirmenin öneminden bahsedilecek.

Öğrenciler, müfredat boyunca sürekli bir e -portfolyo hazırlayacaklar. Bu yaklaşım öğrenmeler üzerinde yansıma sağlayacak. Aynı zamanda, müfredat tamamlandığında öğrenciler pratik bir sosyal iş planı çıktısına sahip olacaklar.

Bizi takip et: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Avrupa Birliğinin ERASMUS+ programının destekleriyle

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.