SET to CLIL: Akademik İngilizce Temel Alınarak Teknolojik Olarak Geliştirilmiş Sosyal Girişim Eğitimi

2015-1-BG01-KA202-014337


3’ü bir arada YENİLİKLER

    Sadece 1 eğitim kursu ile 3 temel yeterlilikte beceriler kazanılır:
  • sosyal girişimcilik becerileri;
  • yabancı dil becerileri;
  • bilişim ve iletişim teknoloji becerileri.

Sosyal girişimcilik nedir?

Sosyal girişimcilik dünyanın gelişimine ve değişimine katkı sağlayacak bir işin nasıl başlatılacağı, geliştirileceği, ve yürütüleceği ile alakalıdır.


Sosyal girişimci kimdir?

Sosyal girişimciler, toplumun en acil toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler üretebilen bireylerdir.

CLIL nedir?

İçerik ve dilin beraber öğrenilmesi, tüm derslerin yabancı dille öğretilmesi ve içerik tabanlı öğretim metodlarına benzer ama farklı bir metodoloji olarak David Marsh ve Anne Maljers tarafından 1994 yılında oluşturulan bir terimdir. Bu yaklaşım içeriğin öğrenimini ek dil üzerinden gerçekleştirir, böylece hem konu hem de dil öğrenilir. Bu yaklaşım ile öğrencilere öğrendikleri yeni dil becerilerini o anda kullanma şansı elde ederler, bu nedenle bu tür yaklaşımlar Avrupa Komisyonu tarafından önemli yaklaşımlar olarak tanımlanmıştır.

Projenin Özellikleri

Ne?

Girişimcilik, dil ve kırsal alanlar için de dahil olmak üzere mesleki eğitim ve öğretimde dijital becerilerin geliştirilmesine katkı.

Nerede?

5 Avrupa ülkesinin kırsal alanları - Bulgaristan, İrlanda, Romanya, İspanya ve Türkiye.

Nasıl?

Dil öğretmenlerinin uzmanlıklarını, sosyal girişimcilerin uzmanlıklarını ve BİT uzmanlıklarını birleştirerek önemli bir sinerji elde etmek: değeri ile birlikte yenilikçi, açık erişim, çapraz müfredat mesleki eğitim ve öğretimin çözümü.

Kim?

Sosyal girişimciler, mesleki eğitim sağlayıcıları, sosyal sektör, yetkililer ve politika yapıcılar olarak eğitmenler ve öğrenciler, sivil toplum örgütleri ve karar vericiler.

Neden Sosyal Girişimcilik?

Birçok durumda, sosyal girişimcilik, tek değilse bile Avrupa'da, özellikle kırsal bölgelerde geliştirme potansiyeli için gereklidir. Kırsal Kalkınma için Avrupa Ağı, AB'nin baskın kırsal bölgelerdeki nüfusun yaklaşık %14'nün AB istihdam ortalamasının yarısından daha az olmasından muzdarip olduğunu bildiriyor. Aynı zamanda, sosyal ekonomi, GSYİH'nin yaklaşık % 10'nu temsil eden Avrupa ekonomisinin önemli bir ayağını. 11 milyondan fazla işçi veya aktif AB nüfusunun% 4.5'i, sosyal ekonomide istihdam edilmektedir. Her yıl kurulan her dört yeni işletmenin biri sosyal bir iştir. Bir çoğu coğrafi ve ekonomik dezavantajlar sebebiyle dışlanma riski altında olan kırsal halk için yeni eğitim kursları, kırsal topluluklarda sosyal yenilikler ve istihdamla ilgili bir rapora göre, kırsal alanda sosyal yenilik için bir itici güç olarak görülmektedir.

Neden CLIL?

CLIL müfredat süresini artırmadan dil öğrenme ve uygulama için fırsatları arttırır. "hands-on" eğitimini kolaylaştırmak için BİT çeşitli araçlar ile bütünleştirir. Daha geniş bir öğrenci yelpazesine hitap eden dillere, genç öğrencilerde özgüveni besleme ve genel eğitim dahilindeki örgün dil eğitimine olumlu cevap vermeyenlere kapılarını açıyor. Müfredata ekstra zaman ekleme gerekmeden dile maruz kalınmasını sağlar, bu da özellikle mesleki ortamda çıkar sağlayabilir.(Vikipedi)

Haberler

BÜLTEN IV

21 / 08 / 2017

7-8 Haziran 2017’de tüm ortaklar Romanya’nın Bükreş şehrinde, dördüncü ve son SET2CLIL toplantısı için bir araya geldi.

HABER BÜLTENİ IV

DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI

12 / 06 / 2017

7-8 Haziran 2017'de, Romanya-Bükreş'te, Fundatia Professional, son SET2CLIL Proje toplantısına ev sahipliği yaptı.

Üçüncü Projesi Toplantısı - Limerick, İrlanda

BÜLTEN III

27 / 12 / 2016

Katılımcılar, Araştırma Başkan Yardımcısı Profesör Michael Healy tarafından Mary Immaculate Kolejinde karşılandı

HABER BÜLTENİ III

ÜÇÜNCÜ PROJESİ TOPLANTISI

06 / 12 / 2016

Mary Immaculate Koleji (MIC) üçüncü SET2CLIL uluslararası toplantısına, 24-25 Kasım'da, Limerick'te ev sahipliği yaptı.

Üçüncü Projesi Toplantısı - Limerick, İrlanda

BÜLTEN II

06 / 12 / 2016

İlk entellektüel çıktı için hazırlıklar. Çoklu Zeka Kuramı nedir ve neden İngilizce ile Sosyal Girişimcilik bir arada öğretiliyor?

HABER BÜLTENİ I

İKİNCİ PROJE TOPLANTISI

30 / 06 / 2016

23-24 Haziran’da, Targu Mures, Romanya’da Fundatia Professional ev sahipliğinde ikinci SET2CLIL proje toplantısı yapıldı.

Targu Mures, Romanya - ikinci proje toplantısı

HABER BÜLTENİ I

18 / 01 / 2016

SET2CLIL Projesinin İlk Haber Bülteni.
Proje bilgisi, CLIL ve sosyal girişimcilik detayları.

Tryavna, Bulgaristan'daki ilk proje toplantısı

İLK PROJE TOPLANTISI

14 / 01 / 2016

9-10 Aralık 2015 tarihinde ortakların ilk uluslarüstü proje toplantısı Tryavna, Bulgaristan'da gerçekleştirildi.

Tryavna, Bulgaristan'daki ilk proje toplantısı

Bizi takip et: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Avrupa Birliğinin ERASMUS+ programının destekleriyle

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.