Proje Infocenter logo Profesional Foundation Logo Av. Mahmut Dusun MTAL Logo IRMA Logo MIC Logo

Becerilere yönelik talepler günümüzde daha sofistike görevlere doğru kayıyor ve teknoloji hayatın tüm yönlerini kuşatmış durumda. Meslekler giderek daha fazla analiz ve iletişim bilgilerine sahip olmayı gerektiriyor. Mesleki eğitim ve öğretimdeki talepler içerisinde yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliği teşvik çabalarını güçlendirilmesi ve mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri ve eğiticileri için profesyonel gelişim fırsatları sağlanması yer alıyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri, bir işi elde tutmak a ve gündelik yaşamın yönetiminde daha kritik hale gelecektir. "Aranan nitelikler yabancı dilleri içermeli ve kurumlar arasındaki uluslararası işbirliği öğretme ve öğrenme için yeni yaklaşımları teşvik etmelidir. (Bruges Tebliği).

Sosyal ekonomi, Avrupa ekonomisinin önemli bir ayağı. Aktif AB nüfusunun % 4.5'inden fazlası orada istihdam edilmekte. Aynı zamanda sosyal ekonomi sektörü Avrupa'da birçok kırsal bölgelerin gelişimi için temel bir alternatif. Ama sosyal girişimciler, modern ve kolay erişilebilir bir eğitim kaynaklarının eksikliği gibi zorluklarla karşı karşıyalar.

SET2CLIL projesi, SET2CLIL müfredatı, e-depo ve eğitmen kılavuzu olmak üzere üç entelektüel çıkışı oluşturarak; kırsal alanlar için de dahil olmak üzere, teknolojiyle mesleki eğitim ve öğretimin birleşimini iyileştirmede, kolayca erişilebilir süregelen mesleki eğitim ve öğretimin teşvik ve geliştirilmesine, girişimci dil ve mesleki eğitim ve öğretimde dijital becerilerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Yukarıda anlatılanları başarabilmek için aralarında sosyal girişimcilik temsilcileri ve olmak isteyenler, mesleki eğitim ve öğretim öğrencileri, sivil toplum örgütleri ve sosyal sektörde söz sahibi olanlar, mesleki eğitim ve öğretim sağlayıcıları, yetkililer ve politikacılar, mesleki öğretmenler ve eğiticiler (akademik İngilizce methodu kullanan öğretmenler, iki dilli öğretmenler) öğretmen eğitim kurumları ve sağlayıcılarını içeren en az 750 kişi yer alacak.

Yönetim, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yanı sıra kapsamlı yaygınlaştırma ve kullanım çabaları ve organizasyonlar SET2CLIL'in Müfredat, e-depo ve eğitmen rehberi geliştirme sürecine eşlik edecek.

SET2CLIL projesi aslında dil öğretmenlerinin uzmanlığını, sosyal girişimcilerin uzmanlığı ve bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlığı ile önemli bir sinerji elde etmek için birleştiriyor: değeri ile yenilikçi, açık erişim, kolayca tanınabilir, öğrenci merkezli, zaman tasarrufu, çapraz mesleki eğitim müfredatı. Böyle bir çözüm ortaklığın yanısıra, katılımcı ülkelerin mesleki eğitim sistemleri üzerinde de önemli kısa ve uzun vadeli faydalar getirmekle yükümlüdür.

Finansman dönemi sona erdikten sonra proje sonuçlarını kullanmak ve inşa etmek için proje kapasitesi dikkate değerdir. Projenin çıktıları ilgili hedefler ve politika belirleyiciler arasında yayılacak ve bu çıktılar hedeflere kolay aktarılabilecek ve farklı şartlara ve hedeflere kolay adapte edilebilecek şekilde oluşturulacak.

Bizi takip et: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Avrupa Birliğinin ERASMUS+ programının destekleriyle

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.