Eğitmen RehberiEğitmen Rehberi 'ya git

GİRİŞ

SET2CLIL projesi veya 'İçerik ve Dil Entegre Öğrenmeye Dayalı Teknolojik Gelişmiş Sosyal Girişimcilik Eğitimi', Mesleki Eğitim ve Öğretim alanında Erasmus + Programı kapsamında stratejik bir ortaklıktır. Bulgaristan, İrlanda, Romanya, İspanya ve Türkiye'den ortaklıklar içerir.

Proje çıktıları, sadece 1 eğitim kursunda 3 temel yetkinlik kazandırmayı sağlar.

Entellektüel Çıktılar

Sosyal Girişimcilikte Yetkinliğe Dayalı Müfredat

SET2CLIL Müfredatı hem farklı dil yeterlikleri (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) hem de sosyal girişimcilikle ilgili öğrenme çıktılarına odaklanmaktadır. Değerlendirme metodları ve yaklaşımları hem içerik hem de dile ilişkin olarak ele alınmıştır.

Müfredat, .pdf biçiminde 6 dilde (IE, EN, BG, RO, TR, ES) ve tabletler veya akıllı telefonlarda okumak için eBook formatında indirilebilir.

Sosyal Girişimcilikte CLIL materyalinin E-deposu

Setler

Sosyal girişimcilik müfredatının 5 modülünü öğretirken meslektaşlarımıza yardımcı olmak için 30 ders planı, birçok video, sunum ve öğrenci merkezli etkinlikler düzenledik. Bunlar teferruatlı olmasa ve daha da zenginleştirilebilmesine rağmen, hem eğiticilere hem de öğrencilere faydalı olacağına inanıyoruz.

Avrupa dil tablosuna göre gerekli İngilizce dil düzeyi A2, hedeflenen düzey A2 + 'dir.

Durum çalışmaları

5 Avrupa ülkesinden 30 örnek vaka çalışması, sosyal girişimcileri öğretmek için CLIL'yi denemek isteyen cesur eğitmenlere yardımcı olacak ve öğrencilere gerek kendi bölgelerinden gerekse Avrupa düzeyinde gerçek hayattaki vakalar hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacaktır.

Eğitici Rehberi

Yaklaşık 100 eğitim saati içindir ve 5 modülü kapsar.


CLIL

Nedir?

CLIL, İçerik ve Dil Bütünleşik Öğrenme'nin kısaltmasıdır.

CLIL, öğrencilerin dili, hayatta daha sonra kullanmak için öğrenmek yerine, öğrendikçe kullanmalarına izin verir.

CLIL Kullanmanın Avantajları

CLIL, David Marsh ve Anne Maljers tarafından 1994 yılında yabancı bir dil aracılığıyla içerik öğrenmek için bir yaklaşım olarak ortaya atılmış, böylece hem konuyu hem de dili öğreten bir terimdir.

CLIL, öğrencilerin yeni dil becerilerini gelecekte değil, şimdi kullanmalarına fırsatlar sunar.

CLIL dil öğrenme ve uygulama fırsatlarını arttırır.

CLIL, çeşitli Bilişim Teknolojisi araçlarını eğitimle bütünleştirir ve "hands-on" eğitimler sağlar.

CLIL, gençlere ve genel eğitimde resmi dil eğitimine iyi yanıt vermeyenlerin kendine güvenini kazandırır.

CLIL, konuların ana dilde olmayan bir dil ortamında öğretildiği ve okunduğu öğretme ve öğrenmeye yönelik gelişen bir yaklaşımı tanımladığından, mesleki ortamlarda özellikle ilginizi çekebilir.

CLIL bilişsel süreçleri ve iletişim becerilerini geliştirir.

CLIL, Sosyal Girişimcilikte de bulunan kültürlerarası anlayışı ve topluluk değerlerini teşvik eder.

CLIL için önemli sürücüler

- Hızla değişen bir dünyada eğitimsel uyum ve entegre çözümler için acil ihtiyaç

- Elde edilen olumlu öğrenme çıktıları

Sonuç: Orta düzey bir İngilizce becerisiyle Sosyal Girişimciliği öğrenme deneyimi daha zorlayıcı ve pekiştirici olacaktır; çünkü öğrenici dile daha çok maruz kalır, bilgi, yetkinlik ve zamanı iyi kullanma becerisi kazanır ve motive olur.


Sosyal Girişimcilik

Nedir?

Sosyal girişimcilik, dünyayı değiştiren ve geliştiren bir işletmenin nasıl başlatılacağı, inşa edileceği ve işletileceği ile ilgilidir.

Sosyal Girişimciler Kimdir?

Sosyal girişimciler, toplumun en acil sosyal sorunlarına yenilikçi çözümler sunan bireylerdir.

Sosyal girişimci ve Ashoka Vakfı'nın kurucusu Bill Drayton'ın söylediğine göre: "Sosyal girişimciler balık vermek ya da balık avlamak için sadece içerik değildir. Balıkçılık endüstrisine devrim yapana kadar dinlenmeyecekler."

Dexterity Global'in kurucusu ve CEO'su Sharad Vivek Sagar (30 yaş altı Forbes 30) bu sözleri daha da açık hale getirerek: "Bazı insanlar hikayeleri anlatmaya inanırlar. Sosyal girişimciler, öykülerin gelecek zamanlarda söylenecekleri şeyleri gerçekleştirmeye inanır.”

Neden Sosyal Girişimcilik?

Avrupa'daki sosyal girişimlerin sayısı gittikçe artmaktadır.

Birçok durumda, sosyal girişimcilik, tek değilse bile Avrupa'da, özellikle kırsal bölgelerde geliştirme potansiyeli için gereklidir.

AB'nin ağırlıklı olarak kırsal bölgelerindeki nüfusun yaklaşık% 14'ü, AB ortalamasının yarısından daha azında istihdam oranından mustariptir.

Sosyal ekonomi, Avrupa ekonomisinin önemli bir ayağıdır ve GSYİH'nın yaklaşık% 10'unu temsil etmektedir.

11 milyondan fazla insan, yani aktif AB popülasyonunun %4,5'i sosyal ekonomide istihdam edilmektedir.

Her yıl kurulan her dört yeni işletmenin biri sosyal bir iştir.

Avrupa Birliğinin ERASMUS+ programının destekleriyle

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.