Uluslararası Toplantılar

İlk SET2CLIL Proje Toplantısı

9-10 Aralık 2015, proje ortaklarının ilk uluslarüstü proje toplantısı Tryavna, Bulgaristan'da gerçekleştirildi. Toplantının temel amacı müfredat, eğitim malzemeleri için E-depo, Sosyal Girişimcilik Eğitici Kılavuzu gibi nihai entelektüel ürünlerin oluşturulması ile ilgili konular üstünde tartışmaktı.

Projenin hedeflerini sunmak ve yerel yetkililerin desteğini aramak amacıyla proje ortakları belediye başkanı Sayın Doncho Zahariev ile bir araya geldi.

Tryavna, Bulgaristan'daki ilk proje toplantısı
Tryavna, Bulgaristan'daki ilk proje toplantısı
Tryavna, Bulgaristan'daki ilk proje toplantısı
Tryavna, Bulgaristan'daki ilk proje toplantısı
Tryavna, Bulgaristan'daki ilk proje toplantısı
Tryavna, Bulgaristan'daki ilk proje toplantısı
Ikinci Toplantısı - Targu Mures, Romanya
Ikinci Toplantısı - Targu Mures, Romanya
Ikinci Toplantısı - Targu Mures, Romanya
Ikinci Toplantısı - Targu Mures, Romanya
Ikinci Toplantısı - Targu Mures, Romanya
Ikinci Toplantısı - Targu Mures, Romanya

Ikinci Toplantısı - Romanya

23-24 Haziran’da , Targu Mures, Romanya’da Fundatia Professional ev sahipliğinde ikinci SET2CLIL proje toplantısı yapıldı.

İlk fikri toplantıda, sağlanacak çıktılar - SET2CLIL Müfredatı - ve müfredatı mümkün kılmada katkı sağlamak, aynı zamanda da Avrupa düzeyinde yeteneklerin ve edinimlerin kazanılmasını garanti altına almak odak noktamızdı.

Ortaklar, sosyal girişimcilik fikriyle cezbedilen yerel öğretmenler, çift dilli öğretmenler ve gençler, katılım gösterdi.

Üçüncü toplantısı - İrlanda

Mary Immaculate Koleji (MIC) üçüncü SET2CLIL uluslararası toplantısına, 24-25 Kasım'da, Limerick'te ev sahipliği yaptı.

Tüm ortaklar 5 modül içeren SET2CLIL müfredatının son düzenlemelerini başarıyla tamamladı. Bu modüller:
  1. Sosyal Girişimcilik
  2. Sosyal İş Planı
  3. Sosyal Girişimcilik'te Kişisel Gelişim
  4. Sosyal Girişimleri Desteklemek ve Başarı Ölçümü
  5. Sosyal Girişimci Olarak Benim Potansiyelim

Üçüncü proje toplantısı Limerick, İrlanda
Üçüncü proje toplantısı Limerick, İrlanda
Üçüncü proje toplantısı Limerick, İrlanda
Üçüncü proje toplantısı Limerick, İrlanda
Üçüncü proje toplantısı Limerick, İrlanda
Üçüncü proje toplantısı Limerick, İrlanda
Dördüncü proje toplantısı Bükreş, Romanya
Dördüncü proje toplantısı Bükreş, Romanya
Dördüncü proje toplantısı Bükreş, Romanya
Dördüncü proje toplantısı Bükreş, Romanya
Dördüncü proje toplantısı Bükreş, Romanya
Dördüncü proje toplantısı Bükreş, Romanya
Dördüncü proje toplantısı Bükreş, Romanya
Dördüncü proje toplantısı Bükreş, Romanya
Dördüncü proje toplantısı Bükreş, Romanya

Dördüncü toplantı - Romanya

7-8 Haziran 2017'de, Romanya-Bükreş'te, Fundatia Professional, son SET2CLIL Proje toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantıda; müfredat, e-depo ve eğitici rehber olmak üzere 3 entelektüel çıktının son sürümleri hakkında ayrıntılı tartışmalar sağlandı. Çıktıların iç ve dış değerlendirilmesi, sonuçların yaygınlaştırılması, çoğaltılması ve kullanılması da en önemli konular arasındaydı.

Ortaklar, Erasmus + Ulusal Ajansı'nın bir temsilcisi ile bir araya geldi ve öğrenilen çeşitli konuları ve karşılaşılan zorlukları paylaşan sosyal girişimcilik eğitim projelerinde deneyimli olan sivil toplum sektöründen bir uzman oldu. Romanya Ulusal Ajansı uzmanı proje ortaklarıyla, gelecek yıl SET2CLIL Projesinin yenilik yönlerini ve ortak organizasyonların Avrupa Dil Etikesine başvurma fırsatlarını görüştü.

Bizi takip et: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Avrupa Birliğinin ERASMUS+ programının destekleriyle

Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile finanse edilmiştir. Bu web sitesi sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.