Stór leictreonach

Stór digiteach chun acmhainní oiliúna CLIL a bhailiú, a chaomhnú agus a mbeidh rochtain oscailte orthu ann. Tá sé beartaithe múinteoirí fiontraíochta sóisialta CLIL a éascú, chomh maith le múinteoirí teanga agus múinteoirí dátheangacha.

Stór leictreonach

Lean linn: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Le tacaíocht ó CHLÁR ERASMUS+ an Aontais Eorpaigh

Tá tacaíocht faighte ag an tionscadal seo ó Choimisiún na hEorpa. Tuairimí na n-údar amháin a thugtar ar an suíomh gréasáin seo agus ní bheidh an Coimisiún freagrach as úsáid ar bith a d’fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá ann.