Електронно хранилище

Електронно хранилище за събиране, съхранение и предоставяне на свободен достъп до учебни материали за интегрирано обучение по предмет на чужд език (CLIL). Имa за цел да улесни билингвалното обучение по социално предприемачество и да бъде в помощ на учителите по чужди езици.

Към хранилището

Към хранилището

Примери за CLIL материали за обучение на чужденци/емигранти на български език

Модул: Подкрепа за социалното предприемачество
Тема: Еразъм за млади предприемачи

Встъпително видео

Дейност 1: Тематична лексика

Дейност 2: Ползи от програмата

Мисловна карта

Дейност 3: Въпроси за размисъл

Какво трябва да знаем

Последвайте ни: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Този уеб сайт отразява само личните виждания на неговите автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.