Cruinnithe Trasnáisiúnta

An chéad chruinniú – an Bhulgáir

Reáchtáladh an chéad chruinniú trasnáisiúnta SET2CLIL in Tryavna, an Bhulgáir ar an 9-10 Nollaig 2015. Ba é príomhchuspóir an chruinnithe plé a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann le cruthú na dtáirgí intleachtúla deiridh – Curaclam, stór leictreonach d’acmhainní oiliúna, Treoir Oiliúnóra d’Fhiontraíocht Shóisialta.

Bhuail na comhpháirtithe le méara Tryavna, an tUasal Doncho Zahariev, chun aidhmeanna an tionscadail a chur i láthair agus chun tacaíocht na n-údarás áitiúil a lorg. Dúirt an tUasal Zahariev go raibh sé toilteanach tabhairt faoi chomhoibriú i réimse sóisialta an tionscadail agus i réimsí eile sa todhchaí.

An chéad chruinniú tionscadal Tryavna, an Bhulgáir
An chéad chruinniú tionscadal Tryavna, an Bhulgáir
An chéad chruinniú tionscadal Tryavna, an Bhulgáir
An chéad chruinniú tionscadal Tryavna, an Bhulgáir
An chéad chruinniú tionscadal Tryavna, an Bhulgáir
An chéad chruinniú tionscadal Tryavna, an Bhulgáir
An Dara Cruinniú - Targu Mures, an Rómáin
An Dara Cruinniú - Targu Mures, an Rómáin
An Dara Cruinniú - Targu Mures, an Rómáin
An Dara Cruinniú - Targu Mures, an Rómáin
An Dara Cruinniú - Targu Mures, an Rómáin
An Dara Cruinniú - Targu Mures, an Rómáin

An Dara Cruinniú - Rómáin

Bhí Fundatia Professional ina óstach don dara cruinniú trasnáisiúnta Tionscadail SET2CLIL an 23 – 24 Meitheamh in Targu Mures, an Rómáin.

Díríodh ar an gcéad aschur intleachtúil tionscadail atá curtha ar fáil – an Curaclam SET2CLIL. Rinneadh plé ar struchtúr, ábhar agus na prionsabail a bheidh taobh thiar d’fhorbairt an churaclaim - spriocanna, spriocghrúpaí, ábhar modúlach, fócas agus fad na modúl. Chuir taithí agus saineolas na gcomhpháirtithe, ar daoine iad atá ag obair ag leibhéil éagsúla san earnáil oiliúna/oideachais, le forbairt a leithéid de churaclam. D’fhág sé sin gur ceapadh cúrsa oiliúna éifeachtach a chinnteodh go bhfaighidh na rannpháirtithe scileanna agus inniúlachtaí atá bailí ag leibhéal na hEorpa.

Ghlac na comhpháirtithe, arb as an Bmulgáir, an Romáin, an Tuirc, an Spáinn agus Poblacht na hÉireann iad, páirt i seisiúin le múinteoirí áitiúla agus le múinteoirí dátheangacha, agus le daoine óga a bhfuil suim acu gabháil le fiontraíocht shóisialta.

An Tríú Cruinniú – Éire

Rinne Coláiste Mhuire gan Smál i Luimneach, Éire óstáil ar an tríú cruinniú trasnáisiúnta de chuid an tionscadail SET2CLIL ar an 24 agus 25 Samhain.

Bhí an leagan deiridh den churaclam SET2CLIL ina bhfuil 5 mhodúl faoi réir ag na páirtnéirí:
  1. An Fhiontraíocht Shóisialta
  2. Plean Gnó Sóisialta
  3. An Fhorbairt Phearsanta san Fhiontraíocht Shóisialta
  4. Tacaíocht d’Fhiontair Shóisialta agus ag meas na hoibre
  5. An cumas atá agamsa mar Fhiontraí Sóisialta

Cruinniú Tríú tionscadal - Luimneach, Éire
Cruinniú Tríú tionscadal - Luimneach, Éire
Cruinniú Tríú tionscadal - Luimneach, Éire
Cruinniú Tríú tionscadal - Luimneach, Éire
Cruinniú Tríú tionscadal - Luimneach, Éire
Cruinniú Tríú tionscadal - Luimneach, Éire
Ceathrú Cruinniú - An Rómáin
Ceathrú Cruinniú - An Rómáin
Ceathrú Cruinniú - An Rómáin
Ceathrú Cruinniú - An Rómáin
Ceathrú Cruinniú - An Rómáin
Ceathrú Cruinniú - An Rómáin
Ceathrú Cruinniú - An Rómáin
Ceathrú Cruinniú - An Rómáin
Ceathrú Cruinniú - An Rómáin

Ceathrú Cruinniú - An Rómáin

Bhí an cruinniú deireanach don Tionscadal SET2CLIL ar siúl ag an éargraíocht Fundatia Professional idir an 7ú agus 8ú lá de mhí Meitheamh 2017 i mBúcairist, An Rómáin.

Príomhfheidhim an cruinniú ná idirphlé mion a dhéanamh ar na leaganacha deirneach den trí mhaoin intleachtúil: Curaclam, Stór Leictreonach, Treoirleabhar d’Oiliúnóirí. Is iad seo leanas a bhí mar phríomhábhair ar an gclár cruinnithe, craobhscaoileadh, measúnacht ar aschur inmheánach agus seachtrach, iolrú agus infheidhmiú ar na torthaí.

Ag an cruinniú san Rómáin casadh an comhpháirtíochta le hionadaí ón Ghníomhaireacht Náisiúnta Erasmus+ agus shaineolaí ón réimhse tionscadail oiliúint Fiontraíocht Sóisialta, ó heagraíocht neamhrialtasach a bhí sásta saineolais agus thaithí a roinnte ar dhúshláin agus ceachtanna foghlamtha.

Bhí idirphlé bunaithe ar ghnéithe nuálaíocht don thionscadal SET2CLIL ag saineolaí an Ghníomhaireacht Náisiúnta Rómánaigh le comhpháirtíochta an tionscadal, comh maith le sin bhí na féidearthachtaí agus moltaí an do heagraíocht pháirtithe chun iarratas a dhéanamh le haghaidh Lipéad Teangacha Eorpacha an bhlain seo chugainn.

Lean linn: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


Le tacaíocht ó CHLÁR ERASMUS+ an Aontais Eorpaigh

Tá tacaíocht faighte ag an tionscadal seo ó Choimisiún na hEorpa. Tuairimí na n-údar amháin a thugtar ar an suíomh gréasáin seo agus ní bheidh an Coimisiún freagrach as úsáid ar bith a d’fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá ann.