Международни срещи

Първа среща - България

На 9 и 10 декември 2015 г. в Трявна се проведе първата международна среща на партньорите по проекта. Целта на срещата бе да се обсъдят въпроси, свързани със създаването на крайните интелектуални продукти – Учебна програма, хранилище с електронно-базирани учебни материали, Наръчник за преподавателя.

Партньорите се срещнаха с кмета на Община Трявна г-н Дончо Захариев, за да представят целите на проекта и да потърсят подкрепа от местните власти.

Първа международна среща - Трявна, България
Първа международна среща - Трявна, България
Първа международна среща - Трявна, България
Първа международна среща - Трявна, България
Първа международна среща - Трявна, България
Първа международна среща - Трявна, България
Second project meeting Târgu Mureș, Romania
Second project meeting Târgu Mureș, Romania
Second project meeting Târgu Mureș, Romania
Second project meeting Târgu Mureș, Romania
Second project meeting Târgu Mureș, Romania
Second project meeting Târgu Mureș, Romania

Втора среща - Румъния

На 23-24 юни 2016 г. в Търгу Муреш, Румъния, Fundatia Professional беше домакин на втората среща по проект SET2CLIL.

Фокусът на срещата беше окончателната визия на първия предвиден интелектуален продукт - Учебната програма във вид, в който курсът на обучение да пести учебно време, но и да гарантира придобиването на умения и компетентности, валидни във всички европейски държави.

Партньорите участваха в среща с местни учители и билингвални учители, и младежи, привлечени от социалното предприемачество.

Трета среща - Ирландия

На 24-25 ноември в Лимерик, Ирландия партньорите от Mary Immaculate College (MIC) бяха домакини на третата международна среща по проект SET2CLIL.

Партньорите разработиха окончателния вариант на Учебната програма със следните 5 модула:
  1. Социално предприемачество;
  2. Бизнес планиране в социалното предприемачество;
  3. Личностно развитие на социалния предприемач;
  4. Подкрепа за социалните предприятия и оценка на въздействието;
  5. Моят потенциал като социален предприемач.

Трета среща по проекта - Лимерик, Ирландия
Трета среща по проекта - Лимерик, Ирландия
Трета среща по проекта - Лимерик, Ирландия
Трета среща по проекта - Лимерик, Ирландия
Трета среща по проекта - Лимерик, Ирландия
Трета среща по проекта - Лимерик, Ирландия
Четвърта среща - Букурещ, Румъния
Четвърта среща - Букурещ, Румъния
Четвърта среща - Букурещ, Румъния
Четвърта среща - Букурещ, Румъния
Четвърта среща - Букурещ, Румъния
Четвърта среща - Букурещ, Румъния
Четвърта среща - Букурещ, Румъния
Четвърта среща - Букурещ, Румъния
Четвърта среща - Букурещ, Румъния

Четвърта среща - Румъния

На 7-8 юни 2017 г. в Букурещ, Румъния, Fundatia Professional беше домакин на четвъртата последна среща по проект SET2CLIL.

На срещата се обсъдиха подробно крайните версии на 3-те интелектуални продукта - Учебна програма, електронно хранилище с учебни материали и Наръчник за обучители, както и начините за вътрешна и външна оценка, разпространение, мултиплициране и експлоатиране на резултатите.

Партньорите проведоха срещи с представител на румънската НА на Програма Еразъм+ и с експерт от неправителствения сектор с опит в проекти за обучение по социално предприемачество, който сподели предизвикателствa и научени уроци. Експертът от румънската НА обсъди с партньорите иновативния аспект на проект SET2CLIL и възможността организациите да кандидатстват за Европейски езиков знак през следващата година.

Последвайте ни: Facebook icon Linked in icon Twitter Instagram icon


С подкрепата на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Този уеб сайт отразява само личните виждания на неговите автори и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в него информация.